logo

Rekenproblemen en dyscalculie

foto

Een aantal van de kinderen die begeleid worden in de praktijk, hebben rekenproblemen of dyscalculie. Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd en geschoold op het gebied van dyscalculiebegeleiding. Wij zijn nageschoold door Hans van Luit, specialist op het gebied van dyscalculie en de auteur van het protocol diagnostiek dyscalculie.

Rekenproblemen

Als uw kind rekenproblemen heeft, is het vaak nog niet duidelijk of er sprake kan zijn van dyscalculie. Als u uw kind aanmeldt voor rekenbegeleiding zal er altijd een rekenonderzoek volgen om het rekenniveau en eventuele rekenhiaten te bepalen. Dit onderzoek geeft informatie en handvatten voor een goede begeleiding, maar kan ook aanwijzingen voor dyscalculie opleveren. Samen kunnen we vervolgens bepalen welke stappen we moeten nemen om voor uw kind de beste begeleiding te realiseren. Ook kunnen we bespreken of een uitgebreid dyscalculie-onderzoek wenselijk is.

Dyscalculie

Als uw kind al een dyscalculieverklaring heeft, kunt u uw kind ook bij de praktijk aanmelden. Over het algemeen ziet een dyscalculiebehandeling er als volgt uit:

U komt 1x in de week met uw kind naar de praktijk. Uw kind werkt dan in de praktijk met ons aan het rekenen. Na afloop van de begeleiding die 1 uur duurt, bent u aanwezig voor overleg. Op dat moment wordt het huiswerk besproken en wordt overgedragen wat er in de behandeling aan de orde is geweest. Voor een effectieve behandeling is intensieve samenwerking met ouders en school van groot belang. Bij dyscalculie komt het vaak voor dat het rekenprogramma van school moet worden losgelaten, regelmatige afstemming met school is dan erg belangrijk.